Tel. 022 67 51 444

English


  • alt text

Dieselvrije zones

Een slim initiatief van de overheid om schoner verkeer te stimuleren, is het toevoegen van steeds meer dieselvrije zones. Meestal bevindt een dieselvrije zone zich in de binnenstad. Met name als fijnstofmetingen tot hoge resultaten leiden, zal de overheid maatregelen nemen.

Een transportonderneming wordt gedwongen na te denken over:
  • » voldoet uw wagenpark aan de gestelde CO2 label eisen?
  • » waar bevinden zich de dieselvrije zones?
  • » op welke ritten komt u dieselvrije zones tegen?
  • » elektrische bestelbus voor the last mile?
  • » ontheffing bij dieselvrije zones?

Dieselvrije zones in de toekomst

De huidige voorwaarden voor dieselvrije zones zijn nog vrij mild. Trucks met een bouwjaar vr 2000 worden tegengehouden als ze meer dan 3500 kg vervoeren. Dat zijn 17 jaar oude trucks. Dit lijkt ons pas het begin. U kunt er rekening mee houden dat de overheid de duimschroeven aandraait. Zeker nu er meer oog is voor een fijnstof in de binnenstad.

Dieselvrije zones in NL Dieselvrije zones in Duitsland