Tel. 022 Ė 67 51 444

English


  • alt text
  • alt text
  • alt text
  • alt text
  • alt text

CO2 trends in de transportsector

De wegtransport is samen met de industriŽle sector belangrijkste branche voor het terugdringen van de CO2-uitstoot. Milieuvriendelijke maatregelen krijgen toenemende aandacht van de overheid, fabrikanten, transportbedrijven en de maatschappij. Vervuilende dieselmotoren brengen de gezondheid en de natuur ernstige schade toe. De wegtransport slaat vanuit EU normering en klimaatbesef een nieuwe weg in naar een schonere emissieprestaties.

Nieuwe motortechnologie

Ieder transportbedrijf streeft naar maximale efficiency qua truckload, route-indeling en wagenpark inzet. Om deze reden vinden wij de motortechnologie het belangrijkste aandachtspunt voor CO2 reductie binnen de wegtransport. Hierbij draait het om:

Techniek nieuws

CO2 label voor vrachtvervoer

Hoe scoort uw transportbedrijf op het gebied van CO2 prestaties? Met ons intelligente rekenmodel brengen wij uw overall CO2 prestatie in kaart. Duurzaam ondernemen met investeringen in schone technologie wordt beloond. Het CO2 label is interessant voor:
  • » uw eigen wagenpark beheer
  • » benchmarking ten opzichte van de concurrent
  • » marketingdoeleinden

CO2 label voor vrachtvervoer

CO2 label voor wagenpark

Wij brengen CO2 prestaties van ieder wagenpark in kaart. Van personenauto's, bestelbusjes, bussen tot vrachtwagens. Leasemaatschappijen, taxibedrijven en grote werkgevers kunnen hun voordeel doen met ons CO2 label. Als expert in CO2 labels voor de transportsector beschikken wij over veel data en modellen om uw bedrijf te benchmarken met: